Projectes dels alumnes

 Anna Heras (cianotípia)
 Anna Heras (cianotípia)
   Teresa Ferré (cianotípia) 

   Teresa Ferré (cianotípia) 
Carles Espallargues (núvol de sucre)
Carles Espallargues (sucre isomalt)

 Ana Maria Martínez (cianotípia)
Carles Espallargues (sucre isomalt)
Carles Espallargues (sucre isomalt)
 Ana Maria Martínez (cianotípia)
Ana María Martínez (sucre isomalt)

Ana María Martínez (filferro i cera d'abella)

Cristina Fernàndez (composició tècnica mixta)

Cristina Fernàndez (composició tècnica mixta)

Cristina Fernàndez (composició tècnica mixta)

Cristina Fernàndez (composició tècnica mixta)

Cristina Fernàndez (composició tècnica mixta)

Cristina Fernàndez (composició tècnica mixta)