Bibliografia


-  CODINA, Rosa (2000). Procediments pictòrics. Experimentació amb el material. UB. Textos docents 189: Barcelona


- GUASCH, Anna Maria (2000) El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural. Alianza Editorial: Madrid. Veure text

- MAILLARD, Chantal.(2009) Contra el arte y otras imposturas. Pre-textos: València

- ZELICH, Cristina (1995) Manual de técnicas fotográficas del XIX. Arte y proyectos: Sevilla