divendres, 13 de gener de 2012

Continguts, metodologia i objectius

  • El curs té una durada de 60 hores.
  • Els divendres de 10 a 13h.
  • Es recomana haver cursat: Pintura taller i Art Contemporani
  • Per a superar el curs és necessària una assistència del 80 %


INTRODUCCIÓ

Noves fronteres amb materials alternatius és una assignatura que pretén obrir esquerdes en les muralles del nostre llenguatge artístic. Que planteja alternatives, camins de transversalitat, on crear un espai per a la reflexió, l’anàlisi i la creació.
L’obra artística demana una sensibilitat intel·ligent, tant per a l’artista com per a l’espectador. El material i la tècnica utilitzada són testimonis d’aquesta sensibilitat, a la vegada que delimiten un llenguatge. La tradició ha donat grans obres al llarg dels segles, però la contemporaneïtat explora més enllà d’aquestes fronteres que sovint han determinat l’aprenentatge d’una tècnica com una única possibilitat d’expressió.  Més enllà d’aquestes fronteres hi ha materials i procediments que poden donar resposta als nostres plantejaments, que poden formar part del llenguatge plàstic. Una mirada atenta al nostre context, a la nostra quotidianitat que és plena de móns per descobrir. En definitiva, un desplegament eclèctic de materials que cada artista té al seu abast, amb els quals haurà d’aprendre a lluitar: la inestabilitat, allò efímer, el dubte. 

METODOLOGIA

-         Experimentació amb materials no convencionals: materials tous, orgànics, efímers o extrets d’altres contextos com la moda i la cuina.

-          Tècniques experimentals: Vandyke, cianotípia, sucres, deshidratats, etc.

S’organitzarien les classes com a tallers al voltant d’un eix temàtic o marc conceptual, que cada alumna haurà de premeditar i treballar a partir del quadern/caixa reflexiva/arxiu, i que tindrà com a resolució una obra visual que doni resposta al plantejament inicial.
Tanmateix, cal escollir aquella tècnica/procediment més adequat en cada projecte en particular, tenint en compte tècniques i materials alternatius i considerant la possibilitat de combinar-los amb tècniques més tradicionals: dibuix, pintura, gravat, fotografia, etc. Introduint així, processos creatius plurals. 


OBJECTIUS

L’assignatura proporciona a l’alumne els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a  desenvolupar de manera autònoma diferents tècniques fotogràfiques del segle XIX, així com la gestió o control d’altres tècniques alternatives, com el làtex, el sucre, i altres productes orgànics.
Tots els coneixements tècnics s’aplicaran en benefici d’un petit projecte que investigui sobre algun interès de l’alumne, el qual anirà esbrinant i concretant a partir dels primers exercicis proposats.

Cal destacar objectius com:

  • Conèixer les tècniques fotogràfiques del segle XIX i els processos que requereixen.
  • Analitzar, valorar i elaborar imatges amb un criteri conceptual i específic.
  • Fomentar la capacitat comunicativa i expressiva de l’alumne, així com la seva capacitat crítica.
  • Cohesionar creativament la teoria i la praxis.
  • Conèixer i aplicar les diferents possibilitats interdisciplinàries dels processos explicats